RODO

I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ewa Barańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REG-MET” Ewa Barańska (dalej „REG-MET”) z siedzibą Czeladzi  ul. Wojkowicka 14a, NIP 625-136-85-45, REGON 270131738, tel. 32/ 265 11 56, reg-met@reg-met.com.pl

   
 2. „REG-MET” przetwarza Państwa dane w następujących celach:
 3. w celu przedstawienia oferty handlowej
 4. w celu nawiązania lub kontynuacji dotychczasowej współpracy
 5. w celu wystawiania, przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych
 6. w celach analitycznych
 7. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń

 

 1. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, tj.

a) firmy kurierskie i transportowe

b) firmy księgowe, windykacyjne

c) biura rachunkowe, kancelarie prawnicze i komornicy

d) na żądanie podmiotów uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa

 

 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

 

 1. posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

 

 1. W przypadku naruszenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

 

 1. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych przez „REG-MET” usług.

 

 

 

Czeladź, 25 maja 2018 r.

 

 

[1]                                      Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą